— Calvary Luthern Church
Calvary Luthern Church Calvary Luthern Church

Near Phelps Field and George Floyd Square, Minneapolis, MN